Följ mig bortåt vägen.
Välkommen på en resa i vår värld!
Du måste titta ner för att se oss.
Vi syns mest när det regnar förståss! Men även en solig dag kan du se oss under vårt skyddande skal!

Långsamt fram, krypa fram.

Är detta något att äta?
 

Grönt! Gott!
friskt, skönt, vått!
Rik luft, mark!
Ljuvt stark
rik saft
stor kraft
frisk skönt
grönt!

ETT GRÖNT BLAD PÅ MARKEN
AV GUSTAF FRÖDING

 

Amore!
I skuggan i det fuktiga gräset har två snäckor funnit varandra.
De reser sina kroppar mot varandra, gnider och känner. Tentaklerna rör vid varandra.
När de gnidit och känt på varandra under lång tid händer något märkligt. På vars sida av den högra kinden kommer ett blåvitt organ fram, pilsäcken kallas den. Snäckorna måste vrida sig så den enes högra kind möter den andres högra kind. Sedan förs pilsäcken in i varandra. Och trots att de är hermafroditer måste de vara två.
Sedan kan nya snäckbarn födas.
Äggen som läggs är mellan fem och sex mm tvärs över.
Se nästa sida för det!

 

<<TILLBAKAFORTSÄTT>>

 

EKORRE :: IGELKOTT :: VINBERGSSNÄCKA :: TRÄDGÅRD :: MIX

 


 

 


MÄNNISKOR :: KATTER :: BLOMMOR :: TRÄDGÅRD  :: LÄNKAR ::  MR SANDERS ::  MAIL :: INDEX