:: IGELKOTTENS HISTORIA ::
Att möta en igelkott är att få känna av historiens vingslag. En evolutionens lyckträff som överlevt mångtusende år. Den europeiska igelkotten, som är den som finns i Sverige, heter på latin Erinaceus europeus. Den är den senaste i släktet igelkottfamiljen och dök upp för 1-2 millioner år sedan. 
I nästan 30 millioner år har släktet Erinaceus trampat omkring på jorden, tampats med olika faror under årtusende efter årtusende, ända till vårt sekel och bilen dök upp. 
Inga vassa taggar biter på dessa plåtmonster och igelkotten har för första gånge fått ett riktigt stora hot.
Både utseende och vanor gör igelkotten till en intressant varelse som man gärna studerar lite närmare! 
Det är inget djur man snabbt placerar in i ett fack, utseendet är alldeles för originellt för det. 
Naturforskare hade stora problem när igelkotten skulle klassificeras. Slutligen enades man om att den skall tillhöra insektsätarna, där en brokig skara av fladdermöss, näbbmöss och mullvadar också samsas.

 


Carl von Linné mötte igelkottar under sin resa på Gotland 1741.
Han faschinerades förståss av djuret och skrev följande:

" Hela övre delen av kroppen var med taggar helt betäckt: dessa taggar vore ljusgrå eller vita, 
omgivna med åtskilliga små mörka ringar, 
av vilka den yttersta var störst och mörkast. 
Den andra delen av kroppen tillika med huvudet, 
utom kullen eller hjässan, var betäckt med ljusgrå hår, 
såsom ett svin. 
Öronen voro rundaktiga. Ögonen små och svarta. 
Nosen spetsig: näsborrarna hade på yttre sidan en litenkrusad flik. Händerna vore såsom björnar, 
med fem klubbiga tår. 
Fötterna hade även fem tår, 
av vilka den andra jämte tummen var längst"


 

I Sverige har Igelkotten funnits i ca 10 000 är. Det svenska namnet består av två ord. Igel och Kott. De har en gamma betydelse där igel står för något som sticker upp och Kotte inte alls som man kanske tror, har något med trädens kottar att göra, utan är ett gammalt folknamn för liten gris!
Taggig gris? Ja, varför inte!
Gott rykte hade den lilla igelkotten hos den svenska allmoge i alla fall. 
Det var lyckosamt att he en igelkott nära huset. 
Igelkotten dödade huggormar kring huset, det var tomtens egen gris och den skadade man inte ostraffat. 
Dödade men igelkotten fick djuren på gården sjukdommar.
Den välvvilliga inställningen fanns i de Nordiska länderna, i andra länder gick det inte lika bra för igelkotten. 
Runt Medelhavet  sågs den som mat. I England jagades den och användes innom folkmedicinen. 
Igelkottskinn sägs ha prytt grekiska soldater under trojanska kriget. I andra delar av Europa kunde skinnet användas som ullkardor.
I Sverige är Igelkotten fridlyst idag, ett populärt djur bland många.
Nästa gång du ser en igelkott på  vandrarstråt tänk på att där går ett riktigt urtidsdjur!

KÄLLA: 
:: MÖTEN MED DJUR AV ASTRID BERGMAN SUCKSDORFF ::
ICA BOKFÖRLAG
:: SVENSKA DJURSKYDDSFÖRENINGEN ::
:: NATUR OCH TRÄDGÅRD 1997 - ÅKE LINDAU ::

 

 

EKORRE :: IGELKOTT :: VINBERGSSNÄCKA :: TRÄDGÅRD :: MIX

 

TILLBAKA

 


 


MÄNNISKOR :: KATTER :: BLOMMOR :: TRÄDGÅRD  :: LÄNKAR ::  MR SANDERS ::  MAIL :: INDEX